Giới Thiệu

Top Ten Immigration là tổ chức với 15 năm kinh nghiệm chuyên về lĩnh vực di trú bảo lãnh gia đình định cư đi Mỹ và Úc.

 

Tư Vấn Định Cư – Top Ten Immigration sẽ  giúp bạn:

  •  Đánh giá hồ sơ định cư hiện tại của bạn
  •  Đưa ra những phương án, giải pháp tốt nhất để trình bày hồ sơ của bạn.
  •  Chuẩn bị toàn bộ giấy tờ và nộp hồ sơ cho các cơ quan chính phủ có liên quan: Sở Di Trú Mỹ, Trung Tâm Chiếu Khán Visa (NVC center), Lãnh Sự Quán Mỹ đối với hồ sơ đi Mỹ, và nộp hồ sơ cho các cơ quan Chính phủ của Úc: Lãnh sự quán Úc và cơ quan đại diện Chính phủ Úc –Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực VFS tại Tp Hồ Chí Minh đối những hồ sơ bảo lãnh định cư Úc
  • Theo dõi và cập nhật tình trạng hồ sơ của bạn theo từng giai đoạn kể từ bắt đầu nộp hồ sơ bảo lãnh định cư Úc hoặc Mỹ cho đến giai đoạn phỏng vấn ở Lãnh Sự Quán Tp Hồ Chí Minh
  • Hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và thủ tục ở Việt Nam  (Khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp …).
  • Cựu Lãnh Sự và Các Luật sư nhiều năm kinh nghiệm chuyên về Luật Di Trú Úc-Mỹ sẽ huấn luyện phỏng vấn và hướng dẫn trả lời các câu hỏi phỏng vấn trước khi phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Mỹ/Úc tại Tp Hồ Chí Minh